Мениджмънт обслужване на клиенти

Мениджър Обслужване на клиенти в CONTAINEX

Свързвайте хората и възможностите!

Мобилните пространствени системи на CONTAINEX се търсят навсякъде, където се появява потребност от осигуряване на пространство в кратък срок. Затова нашите контейнерни решения в строителния бранш са също толкова популярни, колкото и в индустрията, търговията, стопанската дейност, комуналната област и при спасителни акции при катастрофи и спортни събития. Например на олимпиади и състезания от Формула 1. Солидарно отговорен за това е: нашият отдел Обслужване на клиенти, в който Вие с Вашия забележителен организационен талант и комуникационни умения скоро ще изпълнявате следната главна роля:

В Обслужване клиенти Вие сте свързващо звено между нашите клиенти, мениджърите продажби и техническите мениджъри. Като такова Вие обслужвате целия процес на закупуване или наемане. От изготвянето на офертата до следпродажбеното обслужване. Освен това в тясно сътрудничество със съответния мениджър продажби Вие превеждате желанията на клиента на езика на нашите техници. Поради което основните технически познания и търговско ноу хау са абсолютно предимство. Ако не дори главно условие, за да бъдете подготвени също и за следните задачи:

 • цялостно изпълнение на всички поръчки
 • Обработка на оферти
 • Координация на проекти при по-големи строителни обекти и съоръжения
 • редовен и проактивен контакт с постоянни и ключови клиенти
 • професионално уреждане на рекламации

Разбира се, ние ще Ви подготвим за всички тези задачи. В програма за обучение, която продължава от 3 до 6 месеца, Вие ще се запознаете и ще разберете всички важни отдели на CONTAINEX. Едва след това ще обработвате Вашия целеви пазар на собствена отговорност. Освен това трябва да знаете и още нещо: 

Нашите интелигентни пространствени решения са продукт с голям търговски потенциал. Затова CONTAINEX расте постоянно и продължава да предлага нови шансове за кариера: от мениджър на отдел до работа в търговската дирекция. Следователно перфектни изгледи за Вашата кариера! Които се засилват от факта, че ние назначаваме нашето поколение на ръководни позиции само от нашите редици.

Обслужване на клиенти в LKW WALTER

За организационни таланти с международен фокус

В Обслужване на клиенти Вие се грижите всичко да функционира гладко. Всичко при нас означава наистина всичко. Или поне почти всичко. Защото Вие администрирате до голяма степен самостоятелно съвместната работа с нашите международни клиенти и различни вътрешни процеси. Въпреки че „администриране“ описва Вашите задачи само отчасти.

Защото на практика Вие сте както централно лице за контакт, така и доверено лице. Затова организационният талант е важна предпоставка за тази работа. А социалната компетентност е другата. Но нека заедно да разгледаме това малко по-точно:

 • В Обслужване на клиенти Вие поддържате контакт с много клиенти от различни страни. Или с един единствен глобален играч, който обслужвате ексклузивно. Ключова дума Central Order Desk. При което Вие постоянно общувате на езика на съответната страна и изграждате тесен контакт с Вашите клиенти.
 • Вие сте в тесен контакт също и с транспортните мениджъри и мениджърите по продажбите. Защото изготвяте оферти и при това мислите за всичко, което е важно и необходимо, присъствате на преговори и на сключването на договори. Освен това давате добри съвети на Вашите мениджъри, например на какво клиентите отдават особено голямо значение.
 • Въз основа на Вашите обширни знания и комуникативни умения Вие играете важна роля и вътре във фирмата - тази на добрия ангел, както мнозина при нас смятат. Защото отговаряте за разнообразни административни задачи в рамките на Вашия отдел, а от друга страна познавате почти всички колеги във фирмата и сте едновременно информационен център и източник на информация.
 • Наред с Вашите аналогови качества Ви сте убедителни и с Вашите цифрови качества, защото владеете различни софтуерни решения, с които обработвате например обявите на нашите стратегически важни клиенти, което взето заедно Ви превръща в цифров фар, по който Вашите колеги се ориентират, когато имат въпроси.
Заключение: Вашата задача в младия екип на Обслужване на клиенти в LKW WALTER ще бъде много международна, много интензивна и много разнообразна. Но с ръка на сърцето: Не е ли точно това, което с Вашите способности и таланти очаквате от Вашата бъдеща работа?

Чести въпроси и отговори

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.
По принцип за навлизане в нашата оперативна дейност не са необходими професионален опит или познания за бранша. Защото ние сами обучаваме новите служители в рамките на нашата програма за обучение „Train the Winner“, както теоретично, така и практически. Но има някои области, в които много ценим евентуалните опит и предварителни знания. Например в нашия IT, правен отдел или в отдел продажби, където можем да предложим атрактивни шансове за кариера на (младши) професионалисти. Нашият съвет - разгледайте нашите Свободни позиции.
Класическите професии спедиционен търговец или офис администратор не могат да бъдат изучени в нашето предприятие.

В нашите Свободни позици всяка обява има линк, който Ви отвежда към онлайн формуляра за кандидатстване. Моля, попълнете го и го изпратете заедно с Вашите документи за кандидатстване. Веднага след това ще получите имейл. Той потвърждава, че Вашата кандидатура е получена от нас. След максимум 14 дни ще получите от нас известие за резултата от Вашето кандидатстване. Ако той е положителен, процедурата продължава по следния начин:

 1. Първи опознавателен разговор по телефона или по Skype.
 2. Личен разговор с някой от нашите служители от отдел "Човешки ресурси".
 3. При по-специални позиции е възможна втора среща с ръководител на специализиран отдел.

За крайния резултат от Вашето кандидатстване Ви информираме по имейл или по телефона. Ако междувременно желаете информация за състоянието на Вашата кандидатура, нашият Мениджър кандидати е на Ваше разположение.


Контакт