Мениджмънт обслужване на клиенти

Мениджмънт обслужване на клиенти

Мениджър Обслужване на клиенти в CONTAINEX

Свързвайте хората и възможностите!

Мобилните пространствени системи на CONTAINEX се търсят навсякъде, където се появява потребност от осигуряване на пространство в кратък срок. Затова нашите контейнерни решения в строителния бранш са също толкова популярни, колкото и в индустрията, търговията, стопанската дейност, комуналната област и при спасителни акции при катастрофи и спортни събития. Например на олимпиади и състезания от Формула 1. Солидарно отговорен за това е: нашият отдел Обслужване на клиенти, в който Вие с Вашия забележителен организационен талант и комуникационни умения скоро ще изпълнявате следната главна роля:

В Обслужване клиенти Вие сте свързващо звено между нашите клиенти, мениджърите продажби и техническите мениджъри. Като такова Вие обслужвате целия процес на закупуване или наемане. От изготвянето на офертата до следпродажбеното обслужване. Освен това в тясно сътрудничество със съответния мениджър продажби Вие превеждате желанията на клиента на езика на нашите техници. Поради което основните технически познания и търговско ноу хау са абсолютно предимство. Ако не дори главно условие, за да бъдете подготвени също и за следните задачи:

 • цялостно изпълнение на всички поръчки
 • Обработка на оферти
 • Координация на проекти при по-големи строителни обекти и съоръжения
 • редовен и проактивен контакт с постоянни и ключови клиенти
 • професионално уреждане на рекламации

Разбира се, ние ще Ви подготвим за всички тези задачи. В програма за обучение, която продължава от 3 до 6 месеца, Вие ще се запознаете и ще разберете всички важни отдели на CONTAINEX. Едва след това ще обработвате Вашия целеви пазар на собствена отговорност. Освен това трябва да знаете и още нещо: 

Нашите интелигентни пространствени решения са продукт с голям търговски потенциал. Затова CONTAINEX расте постоянно и продължава да предлага нови шансове за кариера: от мениджър на отдел до работа в търговската дирекция. Следователно перфектни изгледи за Вашата кариера! Които се засилват от факта, че ние назначаваме нашето поколение на ръководни позиции само от нашите редици.

Мениджмънт обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти в LKW WALTER

За организационни таланти с международен фокус

В Обслужване на клиенти Вие се грижите всичко да функционира гладко. Всичко при нас означава наистина всичко. Или поне почти всичко. Защото Вие администрирате до голяма степен самостоятелно съвместната работа с нашите международни клиенти и различни вътрешни процеси. Въпреки че „администриране“ описва Вашите задачи само отчасти.

Защото на практика Вие сте както централно лице за контакт, така и доверено лице. Затова организационният талант е важна предпоставка за тази работа. А социалната компетентност е другата. Но нека заедно да разгледаме това малко по-точно:

 • В Обслужване на клиенти Вие поддържате контакт с много клиенти от различни страни. Или с един единствен глобален играч, който обслужвате ексклузивно. Ключова дума Central Order Desk. При което Вие постоянно общувате на езика на съответната страна и изграждате тесен контакт с Вашите клиенти.
 • Вие сте в тесен контакт също и с транспортните мениджъри и мениджърите по продажбите. Защото изготвяте оферти и при това мислите за всичко, което е важно и необходимо, присъствате на преговори и на сключването на договори. Освен това давате добри съвети на Вашите мениджъри, например на какво клиентите отдават особено голямо значение.
 • Въз основа на Вашите обширни знания и комуникативни умения Вие играете важна роля и вътре във фирмата - тази на добрия ангел, както мнозина при нас смятат. Защото отговаряте за разнообразни административни задачи в рамките на Вашия отдел, а от друга страна познавате почти всички колеги във фирмата и сте едновременно информационен център и източник на информация.
 • Наред с Вашите аналогови качества Ви сте убедителни и с Вашите цифрови качества, защото владеете различни софтуерни решения, с които обработвате например обявите на нашите стратегически важни клиенти, което взето заедно Ви превръща в цифров фар, по който Вашите колеги се ориентират, когато имат въпроси.
Заключение: Вашата задача в младия екип на Обслужване на клиенти в LKW WALTER ще бъде много международна, много интензивна и много разнообразна. Но с ръка на сърцето: Не е ли точно това, което с Вашите способности и таланти очаквате от Вашата бъдеща работа?

Чести въпроси и отговори

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.
По принцип за навлизане в нашата оперативна дейност не са необходими професионален опит или познания за бранша. Защото ние сами обучаваме новите служители в рамките на нашата програма за обучение „Train the Winner“, както теоретично, така и практически. Но има някои области, в които много ценим евентуалните опит и предварителни знания. Например в нашия IT, правен отдел или в отдел продажби, където можем да предложим атрактивни шансове за кариера на (младши) професионалисти. Нашият съвет - разгледайте нашите Свободни позиции.
Класическите професии спедиционен търговец или офис администратор не могат да бъдат изучени в нашето предприятие.

В нашите Свободни позици всяка обява има линк, който Ви отвежда към онлайн формуляра за кандидатстване. Моля, попълнете го и го изпратете заедно с Вашите документи за кандидатстване. Веднага след това ще получите имейл. Той потвърждава, че Вашата кандидатура е получена от нас. След максимум 14 дни ще получите от нас известие за резултата от Вашето кандидатстване. Ако той е положителен, процедурата продължава по следния начин:

 1. Първи опознавателен разговор по телефона или по Skype.
 2. Личен разговор с някой от нашите служители от отдел "Човешки ресурси".
 3. При по-специални позиции е възможна втора среща с ръководител на специализиран отдел.

За крайния резултат от Вашето кандидатстване Ви информираме по имейл или по телефона. Ако междувременно желаете информация за състоянието на Вашата кандидатура, нашият Мениджър кандидати е на Ваше разположение.

Контакт