Контакт

Ваши лица за контакт

Отдел "Човешки ресурси"

Krzysztof Adamczuk
Krzysztof Adamczuk +43 2236 606-7081
Thomas Denkinger
Thomas Denkinger +43 2236 606-7422
Jan Ehrenreich
Jan Ehrenreich +43 2236 606-7377
Karl Hochreiter
Karl Hochreiter +43 2236 606-7938
Dominik Keller
Dominik Keller +43 2236 606-7332
Anna Polzhofer
Anna Polzhofer +43 2236 606-7288
Sabine Velich
Sabine Velich +43 2236 606-7109
Gabriele Vollnhofer
Gabriele Vollnhofer +43 2236 606-7227

Управление на кандидатите за работа

Dominik Keller
Dominik Keller +43 2236 606-7332
Petra Steurer
Petra Steurer +43 2236 606-7073
Orgeta Kulheku
Orgeta Kulheku +43 2236 606-7450
Anna Walisch
Anna Walisch +43 2236 606-7205

Отдел "Човешки ресурси"

Martina Daum
Martina Daum +43 2236 606-7209
Ciara Drechsler
Ciara Drechsler +43 2236 606-7021
Gerhard Gigler
Gerhard Gigler +43 2236 606-7220
Andreas Hausewirth
Andreas Hausewirth +43 2236 606-7175

Управление на кандидатите за работа

Petra Koller
Petra Koller +43 2236 606-7204
Gabriele Lenzhofer
Gabriele Lenzhofer +43 2236 606-7162

Чести въпроси и отговори

В нашите Свободни позици всяка обява има линк, който Ви отвежда към онлайн формуляра за кандидатстване. Моля, попълнете го и го изпратете заедно с Вашите документи за кандидатстване. Веднага след това ще получите имейл. Той потвърждава, че Вашата кандидатура е получена от нас. След максимум 14 дни ще получите от нас известие за резултата от Вашето кандидатстване. Ако той е положителен, процедурата продължава по следния начин:

  1. Първи опознавателен разговор по телефона или по Skype.
  2. Личен разговор с някой от нашите служители от отдел "Човешки ресурси".
  3. При по-специални позиции е възможна втора среща с ръководител на специализиран отдел.

За крайния резултат от Вашето кандидатстване Ви информираме по имейл или по телефона. Ако междувременно желаете информация за състоянието на Вашата кандидатура, нашият Мениджър кандидати е на Ваше разположение.

Разбира се! Ако завършите успешно фаза 1 от процедурата за кандидатстване (интервю по телефон или Skype), ние ще Ви поканим на наши разноски на личен разговор във Винер Нойдорф или Куфщайн.
С удоволствие! Ако в момента посещавате професионално висше училище или следвате в университет или в специализирано висше учебно заведение, можете да кандидатствате за стаж през ваканцията или за няколкомесечен професионален стаж. След това много точно ще знаете как би могла да изглежда мечтаната от Вас работа във WALTER GROUP.

Контакт