Импресум

Задължение за предоставяне на информация съгл. § 5 от Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и задължение за предоставяне на данни за финансово състоянието съгл. § 25 от Закона за медиите.

Медиен собственик/Издател на уебсайта на концерна
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
AT-2355 Wiener Neudorf

тeл.: +43 2236 606-2900
e-mail: [email protected]

Фирмен номер в Търговския регистър : FN 35799x
Търговския регистър : Областен съд Винер Нойщат
БУЛСТАТ: ATU19208701
Регистрационен номер от регистъра за преработка на данни.: 0035611
Седалище на фирмата: Laxenburg, Österreich

Контакт