WALTER GROUP CAREER

Носене на съвместна отговорност

Във WALTER GROUP Вие ежедневно поемате отговорност. За Вас самите, за околната среда и обществото. При нас те наистина вървят ръка за ръка. И то в определена степен автоматично. Защото да се носи отговорност за бъдещето на всички релевантни нива от много години е здраво залегнал принцип в нашата фирмена култура. Ние считаме, че е естествено в обществото да се даде устойчив принос за икономическото благоденствие и социалното единство в съответствие с нашата природа и околна среда. Но нека да разгледаме това по-прецизно.

Отговорност чрез устойчиво стопанисване

За нас устойчиво стопанисване означава да се действа и расте, както в екологично, така и в икономическо отношение. Ето четири примера за това:

  • Още от 1950 г. превозните средства при LKW WALTER работят на кръгов курс. Така намаляваме празните километри и повишаваме икономическата ефективност.
  • От 1984 г. ние съчетаваме шосейни, железопътни и морски превози в комбинирания транспорт. В резултат на това сме част от топ доставчиците на щадящи околната среда превози в Европа.
  • Още от 1990 г. здравето и околната среда наред със сигурността и качеството в LKW WALTER са важни опори на нашия интегриран SHEQ-мениджмънт (безопасност/сигурност – здраве – околна среда - качество).
  • От началото на 2000-та година CONTAINEX гарантира със сертифицирани производствени предприятия не само високо качество на продуктите. Ние отдаваме голямо значение на енергийно ефективната конструкция на контейнерите, използването на материали, които могат да се рециклират, екологични производствени технологии и преработка на непотребните продукти.

Бъдете сигурни, че работите в икономически здрава фирма, която се стреми да пази околната среда. Но не само това.

Отговорност за хората и обществото

От основаването на фирмата WALTER GROUP се ангажира и поема много над определените от закона задължения към обществото. По-конкретно това включва следното:

  • Ние искаме нашите работници и служители да се чувстват добре. Насърчаваме здравословния начин на живот и подкрепяме дейностите в областта на спорта и фитнеса.
  • Ние поддържаме открит диалог с клиентите, доставчиците, държавните институции и с обществото.
  • Ние подкрепяме проекти за хуманитарна помощ и социални инициативи на нашите работници и служители, както финансово, така и чрез дарения и личен труд.
  • Специален въпрос е насърчаването на образователни проекти в училища и университети.

Ако искате да вървите по Вашия път, не само технически по отношение на кариерата, но и с оглед на устойчивостта, можем да Ви препоръчаме само едно: Go Green. Go WALTER!

Контакт