Професионални характеристики & възможности за кариера

Една група. Много пътища.

Каква професионална насока ще изберете зависи изцяло от Вас. Тук ние ще Ви представим всички пътища, които можете да извървите във WALTER GROUP.

Гъвкавост във Вашата посока

Поради своята големина и различните браншове WALTER GROUP Ви предлага голямо многооборазие от професионални опции. Индивидуални възможности да управлявате собственото професионално бъдеще в посока на Вашите таланти и страсти. С подкрепата на професионалисти ще развиете професионална експертиза, за да поемете скоро собствена област на отговорност и там да триумфирате. В каква посока ще поемете е изцяло във Вашите ръце.

По принцип на ръководни позиции във WALTER GROUP поставяме хора от собствените редици. Така възникват интересни шансове за кариера, които в зависимост от свободните позиции рано или късно можете да използвате с Вашата целеустременост и ефективност. Факт е:

Всяка служителка и всеки служител е започнал като стажант, бил/а е обучен/а за експерт в своята специализирана област и след това с голяма ангажираност е достигнал/а до своята ръководна позиция.

Но ние Ви предлагаме реалистични перспективи не само във вертикална, но и в хоризонтална посока, т. е. в рамките на WALTER GROUP можете да променяте посоката на Вашия кариерен път и да се ориентирате изцяло наново. Например по следния начин:

  • Смяна между отделите
    От "Транспорт" към "Продажби", от "Обслужване на клиенти" към нашия "Маркетинг", от мениджър на отдел към експерт в център за колективно обслужване. Има много възможности в почти всички посоки.

  • Преместване в друго предприятие от WALTER GROUP
    WALTER GROUP с неговите различни предприятия предлага на всеки един различни и уникални възможности. Изберете Вашия път!

  • Преместване между нашите предприятия в различни градове
    Между Куфщайн и Винер Нойдорф разстоянието е само 435 километра и няма никакви разлики, защото и там и тук работят съмишленици, които заедно образуват голямото семейство на WALTER.
Контакт