Jedna skupina. Mnoho ciest.

Akým profesijným smerom sa vydáte, je iba Vašou osobnou záležitosťou. Na tomto mieste Vám ale radi ukážeme všetky cesty a smery, ktorými sa môžete v skupine WALTER GROUP vydať.

Flexibilita smerom k Vám

Na základe svojej veľkosti a rôznych odvetví Vám skupina WALTER GROUP ponúka veľkú rozmanitosť profesijných možností. Individuálne možnosti nasmerovania a prispôsobenia Vašej profesijnej budúcnosti vlastným talentom a vášňam. Vďaka podpore našich odborníkov získate odborné znalosti, aby ste už po krátkom čase prevzali vlastnú oblasť zodpovednosti a mohli v nej rozvíjať svoje schopnosti. Ktorým smerom sa pritom vydáte, je úplne vo Vašich rukách.

V skupine WALTER GROUP obsadzujeme vedúce pozície zásadne iba z vlastných radov. Takto vznikajú neustále zaujímavé kariérne šance, ktoré môžete v závislosti od voľných pozícií skôr alebo neskôr využiť na základe svojej vlastnej cieľavedomosti a výkonnosti. Faktom je:

Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec vo vrcholovom manažmente začínali ako trainee, resp. praktikanti. V priebehu času boli vyškolení na expertov vo svojej odbornej oblasti a následne si vďaka svojej veľkej angažovanosti vypracovali vedúcu pozíciu.

Realistické perspektívy Vám neponúkame iba smerom nahor, ale aj v celom rozsahu našej spoločnosti. To znamená, že v rámci skupiny WALTER GROUP môžete zmeniť smer svojej kariérnej dráhy alebo sa zamerať na úplne niečo nové. Napríklad takto:

  • Prechod z jedného oddelenia do druhého
    Z manažmentu prepravy do manažmentu predaja, zo služieb pre zákazníkov do nášho marketingu, z manažéra divízie na experta v oblasti Shared Services. Možného je toho veľa, skoro do všetkých smerov.

  • Prestup do inej spoločnosti skupiny WALTER GROUP
    Vďaka svojím rôznym spoločnostiam ponúka skupina WALTER GROUP každému jednotlivcovi rozličné a jedinečné možnosti. Vyberte si svoju cestu!

  • Prechod z jednej pobočky firmy do druhej
    Medzi mestom Kufstein a obcou Wiener Neudorf leží iba 435 kilometrov a nie svetadiely. Tam aj tu pracujú rovnako zmýšľajúce osoby, ktoré spolu tvoria veľkú rodinu WALTER.

Táto internetová stránka využíva cookies, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s využívaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať
Kontakt