Opisy povolaní a možnosti kariéry

Jedna skupina. Mnoho ciest.

Akým profesijným smerom sa vydáte, je iba Vašou osobnou záležitosťou. Na tomto mieste Vám ale radi ukážeme všetky cesty a smery, ktorými sa môžete v skupine WALTER GROUP vydať.

Flexibilita smerom k Vám

Na základe svojej veľkosti a rôznych odvetví Vám skupina WALTER GROUP ponúka veľkú rozmanitosť profesijných možností. Individuálne možnosti nasmerovania a prispôsobenia Vašej profesijnej budúcnosti vlastným talentom a vášňam. Vďaka podpore našich odborníkov získate odborné znalosti, aby ste už po krátkom čase prevzali vlastnú oblasť zodpovednosti a mohli v nej rozvíjať svoje schopnosti. Ktorým smerom sa pritom vydáte, je úplne vo Vašich rukách.

V skupine WALTER GROUP obsadzujeme vedúce pozície zásadne iba z vlastných radov. Takto vznikajú neustále zaujímavé kariérne šance, ktoré môžete v závislosti od voľných pozícií skôr alebo neskôr využiť na základe svojej vlastnej cieľavedomosti a výkonnosti. Faktom je:

Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec vo vrcholovom manažmente začínali ako trainee, resp. praktikanti. V priebehu času boli vyškolení na expertov vo svojej odbornej oblasti a následne si vďaka svojej veľkej angažovanosti vypracovali vedúcu pozíciu.

Realistické perspektívy Vám neponúkame iba smerom nahor, ale aj v celom rozsahu našej spoločnosti. To znamená, že v rámci skupiny WALTER GROUP môžete zmeniť smer svojej kariérnej dráhy alebo sa zamerať na úplne niečo nové. Napríklad takto:

  • Prechod z jedného oddelenia do druhého
    Z manažmentu prepravy do manažmentu predaja, zo služieb pre zákazníkov do oddelenia marketingu, z manažmentu divízie na experta v oblasti Shared Services. Možného je toho veľa, skoro všetkými smermi.

  • Prestup do inej spoločnosti skupiny WALTER GROUP
    Vďaka svojím rôznym spoločnostiam ponúka skupina WALTER GROUP každému jednotlivcovi rozličné a jedinečné možnosti. Vyberte si svoju cestu!

  • Prechod z jednej pobočky firmy do druhej
    Medzi mestom Kufstein a obcou Wiener Neudorf leží iba 435 kilometrov a nie svetadiely. Tam aj tu pracujú rovnako zmýšľajúce osoby, ktoré spolu tvoria veľkú rodinu WALTER.

Kontakt