Pracovní profily a kariérní možnosti

Jedna skupina. Mnoho cest.

Záleží plně na Vás, jakým profesním směrem se vydáte. My Vám v každém případě rádi představíme všechny cesty, kterými se můžete ubírat se společností WALTER GROUP.

Flexibilita Vašeho směřování

S ohledem na svou velikost a různá odvětví Vám skupina WALTER GROUP nabízí rozmanitou škálu pracovních příležitostí. Individuální možnosti, které směřují osobní profesní budoucnost směrem k Vašim talentům a zálibám. S podporou profesionálů si vypracujete odbornou expertízu, abyste již v krátké době mohl(a) převzít vlastní oblast zodpovědnosti a v té se úspěšně realizovat. Kterým směrem to bude, záleží plně na Vás.

Ve společnosti WALTER GROUP jsou vedoucí pozice zásadně obsazovány z vlastních řad. Takto se vytváří zajímavé kariérní možnosti, které můžete dříve nebo později při uvolnění takové pozice svou cílevědomostí a vysokým nasazením zhodnotit. Faktem je:

Každý člen vrcholného managementu začínal jako praktikant, byl ve svém oboru vyškolen na úroveň experta a následně se vlastním velkým nasazením vypracoval na vedoucí pozici.

Reálnou perspektivu Vám nabízíme nejen směrem nahoru, ale také do šířky. To znamená, že můžete směr Vaší kariéry v rámci skupiny WALTER GROUP pozměnit nebo se nově úplně přeorientovat. Například takto:

  • Přechod z jednoho oddělení do druhého
    Z managementu dopravy do managementu prodeje, ze zákaznického servisu do našeho oddělení marketingu, z manažera divize k expertům v oblasti sdílených služeb. Vše je téměř ve všech směrech možné.

  • Přestup do jiné společnosti skupiny WALTER GROUP
    Skupina WALTER GROUP každému jednotlivci nabízí v rámci svých různých společností pestré a jedinečné příležitosti. Zvolte si svou cestu!

  • Přechod z jedné naší lokality do druhé
    Kufstein a Wiener Neudorf odděluje od sebe pouze 435 kilometrů a nikoliv světadíly. Protože tady i tam pracují stejně smýšlející lidé, kteří jsou součástí velké WALTER rodiny.
Kontakt