Práce v Rakousku

Vítejte v Rakousku!

Žít a pracovat v cizině? Neni nic jednoduššího! Rakousko Vám k tomu nabízí prvotřídní rámcové podmínky. Ideální možnosti přijetí do zaměstnání ve společnosti WALTER GROUP.

  • Jako občan EU to máte velice snadné. Jednoduše si sbalte platný cestovní pas, popřípadě občanský průkaz a vše může začít. Abyste mohl(a) u nás zůstat déle než 3 měsíce, potřebujete osvědčení o registraci k pobytu (Anmeldebescheinigung).
  • Jestliže přicházíte ze země mimo EU, potřebujete červeno-bílo-červenou kartu (Rot-Weiß-Rot-Karte). Je vystavena na 24 měsíců.
Typické pro WALTER GROUP:
Naše zkušené zaměstnankyně a zaměstnanci v personálním oddělení Vám poskytnou podporu při všech úředních formalitách a odpoví na veškeré otázky k Vašemu pobytu. Zastihnete nás na tel. čísle +43 2366 606-2900
Práce v Rakousku se vyplatí. Zákonem určené tarifní smlouvy zaručují určitou úroveň mzdy, kterou společnost WALTER GROUP převyšuje dále. Současně automaticky obdržíte sociální pojištění.

Počítejte se 14 měsíčními mzdami!

I když má rok v Rakousku také jenom 12 měsíců, platíme 14 měsíčních mezd, ty jsou vypláceny v červnu a v listopadu. Toto je podobně jako mnohá další ustanovení definováno v takzvané kolektivní smlouvě, která tvoří zákonný podklad pro Váš pracovní poměr.
Typické pro WALTER GROUP:
Jsme toho názoru, že nadprůměrné výkony našich zaměstnankyň a zaměstnanců musí být také nadprůměrně ohodnoceny. Počítejte proto se mzdou, která výrazně přesahuje předepsanou úroveň!

Jste automaticky sociálně pojištěni!

Od prvního dne Vašeho zaměstnání jste automaticky sociálně pojištěni. V Rakousku platí povinné pojištění, které pokrývá tyto oblasti:

  • Nemocenské pojištění
  • Úrazové pojištění
  • Penzijní pojištění
  • Pojištění pro případ nezaměstnanosti

Sociální pojištění pokrývá všechny důležité služby. Samozřejmě máte také možnost připojistit se soukromě.
Praktické také je, že se nemusíte starat ani o přihlašovací formality, ani o úhradu pojistného. To vše vyřídíme za Vás, stejně tak jako odvod daně z příjmu.

Běžná týdenní pracovní doba je u nás 38,5 hodin.

Pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin
Pátek 8:00 až 14:15 hodin
V této době je zahrnuta 45 min polední přestávka.

 

Zásluhou naší pružné pracovní doby můžete posouvat začátek své pracovní doby v čase mezi 7 a 9 hodinou a podle toho můžete ukončit svůj pracovní den dříve nebo později.

25 dní dovolené a 13 svátků

V Rakousku máte legislativně definovaný nárok na 25 dní dovolené v roce. Jestliže pracujete na zkrácený úvazek nebo méně, nárok se vypočítá poměrnou částí. Nezávisle na tom si užijete 13 zákonem stanovených svátků v roce.
Typické pro WALTER GROUP:
Pod pojmem „nepřítomnost ze soukromých důvodů“ Vám každoročně poskytneme 38,5 hodin dalšího volna, jako kompenzaci za dny, kdy se něco protáhne. Tento bonus je pevně ustanoven ve Vaší pracovní smlouvě a má Vám pomoci ještě lépe skloubit práci a soukromý život.
Rakousko je mezinárodně známo svou vysokou úrovní sociálního zabezpečení. Dobrým příkladem je zákonné zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění také pro rodinné příslušníky

Zdravotní pojištění pokrývá všechna lékařská a nemocniční ošetření bez dalších plateb. Také Vašim rodinným příslušníkům. Postačí předložení „Elektronické karty zdravotního pojištění“ (e-karta) u lékaře. Uzavření dodatečného soukromého pojištění je možné.

Velkorysé řešení mateřské dovolené pro matky

Matky se v Rakousku mají dobře. Protože osm týdnů před a po narození dítěte čerpají takzvanou pracovněprávní ochranu matky. Následně existuje pro matku a/nebo pro otce nárok na rodičovskou dovolenou až do 2. narozenin dítěte. Podobně důležité: jak v ochranném období matky, tak během rodičovské dovolené jste pracovněprávně chráněná(ý) před výpovědí nebo propuštěním!
Typické pro WALTER GROUP:
Pomocí flexibilní regulace částečného pracovního úvazku přispíváme všemožně tomu, aby naše zaměstnankyně a zaměstnanci mohli své povolání a rodinu skloubit co nejlépe. Naše kolegyně Diana Vám to může potvrdit.
Diana R. - Manažerka zákaznického servisu a angažovaná matka
Nezáleží na tom, zda do Rakouska přijdete s čerstvým vysvědčením nebo chcete studovat při zaměstnání, Rakousko nabízí dobré podmínky pro využití Vašich jak již nabytých vědomostí, tak i osvojení těch nových.

Uznávání zahraničních vysvědčení

NARIC-Austria (Nationale Informationszentrum für akademische Anerkennung – národní informační centrum pro ekvivalenci akademického vzdělání) je v Rakousku oficiálním kontaktním místem pro všechny dotazy týkající se uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Studium v Rakousku

V Rakousku máte na univerzitách nebo odborných vysokých školách mnoho studijních možností. I když pracujete na plný úvazek, naleznete vhodné nabídky mimo jiné i na vyšších odborných školách Burgenlandu, Wiener Neustadtu, BFI Vídně a Kufsteinu (BFI = Berufsförderungsinstitut - Institut profesního vzdělávání).

Obzvlášť bychom Vám rádi doporučili tyto studijní obory:

Typické pro WALTER GROUP:
Velký důraz klademe na další vzdělávání. Proto jej podporujeme pořádáním interních kurzů a workshopů a podporujeme také kolegy, kteří se vzdělávají v externích institucích. Náš kolega Sebastian je toho dobrým příkladem.
Sebastian F. - Vedoucí týmu Digital Product Management vysoce motivovaný se vzdělávat
Obě lokality skupiny WALTER GROUP se nachází ve Wiener Neudorf a v Kufsteině. Vzdálenost 400 kilometrů přirozeně tvoří určitý rozdíl. Každá lokalita má své vlastní výhody. Co obě spojuje: v každé z nich se nejen dobře pracuje, ale také velmi dobře žije.

Centrální poloha a doprava

Jak Vídeň, tak Kufstein jsou geograficky umístěny v srdci Evropy. Zatímco Kufstein boduje především svou blízkostí s Německem, Itálií, Švýcarskem a letištěm v Mnichově, Wiener Neudorf leží v okrajové části světové metropole Vídně, v bezprostřední blízkosti dalších velkých měst, jako jsou Bratislava, Budapešť nebo Praha.

Také ve městech samotných máte k dispozici tu nejlepší síť dopravních spojení. Ať už to je autem nebo veřejnými dopravními prostředky, které Vám mobilitu umožňují.

Snadné vyhledání bydlení

Podle polohy a místa se nabídka bydlení a jeho cena liší v obou našich lokalitách. Obě mají své vlastní výhody:

Jestliže bydlíte v Kufsteině, je velmi pravděpodobné, že z domu půjdete do práce pěšky, na čerstvém vzduchu a s nádherným výhledem na horský svět. Jestliže se rozhodnete pro bydliště mimo město, budete profitovat z perfektního spojení veřejné dopravy a z bezprostřední blízkosti naší firmy umístěné u nádraží.

Jestliže pracujete ve Wiener Neudorf, srdečně Vám právě na začátku doporučujeme bydliště ve Vídni. Exitují pro to dva důvody: Prvně proto, že náš firemní autobus Vás z Vídně doveze do práce přibližně za 30 minut. Zadruhé proto, že ihned poznáte a oceníte pohodlí a výhody světového města Vídně.

Při hledání bydlení ve Vídni a v Kufsteině Vám doporučujeme tyto portály:

Typické pro WALTER GROUP:
Při hledání bytu Vás nenecháme samotné. Protože víme, že právě na začátku je podpora obzvlášť důležitá. Také proto se naše kolegyně Barbara u nás ihned cítila velice příjemně.
Barbara M. - Divizní manažerka dopravy s improvizačním talentem
Početné studie uvádějí Rakousko jako jednu z nejbezpečnějších zemí s hodnocením nejlepší země k životu v Evropě. Vídeň dokonce pravidelně celosvětově vede žebříček jako nejlepší město k životu ze všech hodnocených velkoměst. Ale také v Kufsteině máte všechny důvody, proč se zde budete cítit dobře.

Kufstein

Uprostřed tyrolských hor je Kufstein v zimě středem zájmu fanoušků lyžování a snowboardu. V létě se změní na turistický ráj a v noci na místo, kde se překvapivě ještě dlouho nejde spát. Kromě toho nabízí Kufstein i pouze 70 kilometrů vzdálené hlavní krajské město Innsbruck početné kulturní akce.
Typické pro WALTER GROUP:
Náš kolega Jonas je opravdový sportovec a obdivuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem Kufsteinu.
Jonas K. - Manažer divize na cestě vzhůru

Vídeň

Vídeň se svými téměř 2 milióny obyvatel není pouze hlavním městem Rakouska, ale také kulturním centrem v srdci Evropy. Můžete zde zažít jak živoucí historii, tak aktuální zajímavosti a trendy ve všech možných uměleckých žánrech. Nebo jinak řečeno: každý den můžete zažít něco, co byste neměli zmeškat.

Časté dotazy a odpovědi

To je pro nás samozřejmostí. Jestliže jste úspěšně absolvoval 1. fázi žadatelského procesu (rozhovor po telefonu nebo přes Skype), pozveme Vás k osobnímu pohovoru do našeho sídla ve Wiener Neudorf nebo v Kufsteině a to na naše náklady.

Ne, jestliže jste občanem(kou) státu z EHS (Evropského hospodářského společenství). Ano, jestliže přicházíte ze třetího státu. V tomto případě potřebujete kromě pracovního povolení také povolení k pobytu. Při podání žádosti Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Další informace na téma pracovního povolení naleznete také na stránce rakouského úřadu práce Österreichisches Arbeitsmarktservice (zkr. AMS).

Nemůžeme Vám samozřejmě žádný byt garantovat, ale rádi Vám poskytneme podporu při jeho hledání. V tomto směru spolupracujeme se spolehlivými pronajímateli a bytovými družstvy v regionu, abyste si startovací bydlení mohl(a) přímo a nekomplikovaně s největší pravděpodobností pronajmout.
Vedle veřejného dopravního spojení našim zaměstnancům navíc poskytujeme k dispozici kyvadlovou dopravu mezi Vídní a Wiener Neudorf zdarma. Lokalita Kufstein je umístěna centrálně a je perfektně napojena na veřejnou dopravní síť (autobusy a železnici). Kdo přijíždí autem, využívá na obou místech zdarma naše parkovací místa (parkovací garáže).
Kontakt