Vitajte v Rakúsku!

Žiť a pracovať v zahraničí? Nič nie je jednoduchšie! Rakúsko Vám k tomu poskytuje prvotriedne rámcové podmienky. A skupina WALTER GROUP ideálne možnosti nástupu.

  • Ako občan / občianka EÚ to máte úplne jednoduché. Pribaľte si jednoducho platný cestovný pas, resp. občiansky preukaz a môžete sa do toho pustiť. Aby ste mohli u nás zostať dlhšie ako 3 mesiace, budete potrebovať potvrdenie o prihlásení (Anmeldebescheinigung).
  • Pokiaľ pochádzate z krajiny mimo územia EÚ, budete potrebovať červeno-bielo-červenú kartu (Rot-Weiß-Rot-Karte). Vystavuje sa na 24 mesiacov.
Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Naše skúsené zamestnankyne a zamestnanci z personálneho oddelenia Vám poskytnú podporu so všetkými úradnými formalitami a poskytnú Vám odpovede na všetky otázky týkajúce sa Vášho pobytu. Zastihnete nás na tel. č. +43 2366 606-2900
Pracovať v Rakúsku sa oplatí. Uzákonené tarifné zmluvy garantujú určitú úroveň miezd, ktorú skupina WALTER GROUP omnoho viac prevyšuje. Zároveň ste automaticky aj sociálne poistený.

Počítajte so 14 mzdami!

Aj keď má rok aj v Rakúsku iba 12 mesiacov, platíme 14 miezd, ktoré sa vyplácajú v júni a v novembri. Popri mnohých iných ustanoveniach je aj toto písomne ustanovené v kolektívnej zmluve, ktorá tvorí právny základ Vášho pracovného pomeru.
Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Sme toho názoru, že nadpriemerné výkony našich zamestnankýň a zamestnancov musíme aj nadpriemerne vysoko odmeniť. Počítajte preto so mzdou, ktorá je podstatne vyššia ako predpísaná úroveň!

Ste automaticky sociálne poistený!

Od prvého dňa nástupu do zamestnania ste automaticky sociálne poistený. V Rakúsku platí povinné poistenie, ktoré pokrýva nasledujúce oblasti:

  • Nemocenské poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti

Sociálne poistenie pokrýva všetky dôležité odvody. Samozrejme máte aj možnosť súkromného pripoistenia. Praktické je tiež, že sa nemusíte starať o prihlasovacie formality a ani o platenie odvodov do poisťovní. To pre Vás vybavíme spolu so zrážkami dane zo mzdy.

Normálna týždenná pracovná doba je 40 hodín týždenne. V priemere to predstavuje 8 hodín denne. V závislosti od lokality rozdeľujeme pracovnú dobu nasledovne:

Kufstein

Pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 h s 1-hodinovou prestávkou na obed každý deň.

Wiener Neudorf

Pondelok až štvrtok od 8:00 do 16:45 h
Piatok od 8:00 až 15:30 h
V týchto časoch je zahrnutá aj polhodinová prestávka na obed (reštaurácia pre zamestnancov).

25 dní dovolenky a 13 sviatkov

V Rakúsku máte uzákonený nárok na 25 dní dovolenky v roku. Pokiaľ pracujete na čiastočný úväzok, resp. v menšom rozsahu, bude Váš nárok vypočítaný alikvótne.
Nezávisle od toho využijete 13 zákonom stanovených sviatkov.
Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Pod názvom „súkromná neprítomnosť“ Vám každý rok poskytneme 40 hodín dodatočného voľného času ako vyrovnanie za dni, kedy to v práci trvalo trochu dlhšie. Tento bonus je písomne stanovený vo Vašej pracovnej zmluve a má Vám pomôcť pri lepšom skĺbení práce so súkromným životom.
Rakúsko je medzinárodne známe svojou úrovňou sociálneho zabezpečenia. Dobrým príkladom je nemocenské poistenie povinné zo zákona.

Nemocenské poistenie aj pre príslušníkov rodiny

Nemocenské poistenie pokrýva všetky ošetrenia u lekára i v nemocnici bez dodatočných platieb. Aj Vašich rodinných príslušníkov. Stačí u lekára predložiť „elektronickú kartu zdravotného poistenia“ (e-card). Taktiež je možné aj uzatvorenie súkromného pripoistenia.

Veľkorysá úprava rodičovskej dovolenky pre matky

Matky sa v Rakúsku majú dobre. Pretože majú nárok osem týždňov pred a osem týždňov po narodení svojho dieťaťa na tzv. ochranu materstva. Potom pretrváva pre matku a/alebo otca nárok na rodičovskú dovolenku až do 2. roku života dieťaťa. Tiež veľmi dôležité: Tak počas ochrany materstva, ako aj počas rodičovskej dovolenky ste pracovnoprávne chránený pred výpoveďou, resp. prepustením!
Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Vďaka flexibilným úpravám čiastočných úväzkov podnikáme všetko pre to, aby naše zamestnankyne a naši zamestnanci dokázali čo najlepšie skĺbiť prácu a rodinu. Naša kolegyňa Diana Vám to môže potvrdiť.
Diana R. - Manažérka služieb pre zákazníkov a angažovaná matka
Je jedno, či do Rakúska prichádzate s ukončeným vzdelaním alebo chcete študovať popri zamestnaní – Rakúsko ponúka dobré predpoklady na využitie už získaného vzdelania, resp. osvojenie si nových vedomostí a znalostí.

Uznanie v zahraničí ukončeného vzdelania

NARIC-Austria (národné informačné centrum pre uznanie vzdelania) je v Rakúsku oficiálnym kontaktným miestom pre všetky otázky týkajúce sa vysokoškolského vzdelania získaného mimo územia Rakúska.

Štúdium v Rakúsku

V Rakúsku máte veľa možností študovať popri zamestnaní na univerzitách a vysokých odborných školách. Pokiaľ pracujete na plný úväzok, nájdete okrem iného vhodné ponuky aj na vysokých odborných školách v Burgenlande, v meste Wiener Neustadt, BFI vo Viedni /BFI Wien/ a v Kufsteine.

Obzvlášť by sme Vám chceli odporučiť nasledujúce študijné odbory:

Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Na ďalšie vzdelávanie kladieme veľký dôraz. Preto Vás budeme podporovať prostredníctvom interných kurzov a seminárov a taktiež podporujeme kolegov, ktorí sa vzdelávajú v externých inštitúciách. Náš kolega Sebastian je toho dobrým príkladom.
Sebastian F. - Manažér prepravy vysoko motivovaný sa vzdelávať
Lokality skupiny WALTER GROUP sa nachádzajú vo Wiener Neudorfe a v Kufsteine. Tých 400 kilometrov medzi nimi vytvárajú samozrejmý rozdiel. Každá lokalita má svoje vlastné prednosti. Čo obe spája: V oboch možno nielen úspešne pracovať, ale aj veľmi dobre žiť.

Centrálna poloha a doprava

Tak ako Viedeň leží aj Kufstein geograficky v srdci Európy. Zatiaľ čo Kufstein boduje hlavne svojou priľahlosťou k Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a blízkosťou k letisku v Mníchove, leží Wiener Neudorf na okraji svetovej metropoly, mesta Viedeň - a to v bezprostrednej blízkosti k ďalším mestám, akými sú Bratislava, Budapešť alebo Praha.

Aj v samotných mestách máte k dispozícii tu najlepšiu sieť dopravných spojení. Či už autom alebo verejnými dopravnými prostriedkami, ktoré Vám umožňujú neustálu mobilitu.

Jednoduché hľadanie bytu

V závislosti od polohy a lokality sa v oboch našich lokalitách odlišujú aj ponuky bytov a ich ceny. Obe bodujú svojimi vlastnými prednosťami:

Keď budete bývať v Kufsteine máte veľmi vysokú pravdepodobnosť, že z domu pôjdete do práce peši v sprievode čerstvého vzduchu a s výhľadom na očarujúci svet hôr. Ak sa rozhodnete pre bydlisko mimo mesta, budete profitovať z perfektného pripojenia verejnými dopravnými prostriedkami a z bezprostrednej blízkosti našej lokality k železničnej stanici.

Keď budete pracovať vo Wiener Neudorfe, potom práve Vám na začiatku odporúčame ako bydlisko Viedeň. Sú na to dva dôvody: Po prvé, pretože náš firemný autobus Vás odvezie za ca. 30 minút z Viedne do práce. Po druhé, preto lebo okamžite spoznáte a oceníte pohodlie a výhody svetovej metropoly Viedeň.

Pri vyhľadávaní priestorov na bývanie vo Viedni a v Kufsteine Vám odporúčame nasledujúce portály s nehnuteľnosťami:

Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Pri hľadaní bytu Vás nenecháme samých. Pretože vieme, že práve na začiatku je podpora dvojnásobne dôležitá. Preto sa aj naša kolegyňa Barbara cítila u nás okamžite fajn.
Barbara M. - Manažérka prepravy s improvizačným talentom
Nespočetné množstvo štúdií preukázalo, že Rakúsko je jednou z najbezpečnejších krajín v Európe, v ktorej sa oplatí žiť. Viedeň dokonca pravidelne vedie celosvetový rebríček ako najlepšie veľkomesto na život zo všetkých hodnotených veľkomiest. Ale aj v Kufsteine má človek veľa dôvodov na to, aby sa tam cítil dobre.

Kufstein

Kufstein sa nachádza v strede Tirolských hôr a v zime je absolútnou top lokalitou pre fanúšikov lyžovania a snoubordingu. V lete sa premieňa na raj letnej turistiky a v noci na mesto, ktoré prekvapujúco neskoro zaspáva. Okrem toho ponúka Kufstein a iba 70 kilometrov vzdialený Innsbruck nespočetné množstvo kultúrnych podujatí.
Typické pre skupinu WALTER GROUP:
Náš kolega Jonas je zanieteným športovcom a básni o vyváženosti medzi prácou a životom v Kufsteine.
Jonas K. - Manažér prepravy na ceste hore

Viedeň

Viedeň je s takmer 2 miliónmi obyvateľov nielen hlavným mestom Rakúska, ale aj kultúrnym centrom v srdci Európy. Tu zažijete živú históriu, ako aj aktuálne top-akcie a trendy všetkých možných umeleckých žánrov. Alebo inak povedané: Každý deň možete zažiť niečo, čo by ste nemali zmeškať.

Časté otázky a odpovede

To je pre nás samozrejmosťou. Pokiaľ ste úspešne absolvovali 1. fázu procesu uchádzania sa o zamestnanie (pohovor po telefóne alebo cez Skype), tak Vás pozveme na naše náklady na osobný pohovor do Wiener Neudorfu alebo do Kufsteinu.

Nie, pokiaľ ste občanom / občiankou štátu z EHP. Áno, pokiaľ pochádzate z tretieho štátu. V takom prípade potrebujete okrem pracovného povolenia aj povolenie k pobytu. Samozrejme radi Vám pomôžeme pri podaní žiadostí.

Ďalšie informácie týkajúce sa pracovného povolenia nájdete taktiež na stránke rakúskeho úradu práce Österreichisches Arbeitsmarktservice (AMS).

Samozrejme Vám nedokážeme garantovať byt, ale radi Vás podporíme pri jeho hľadaní. Spolupracujeme pritom so spoľahlivými prenajímateľmi a bytovými družstvami v regióne, takže sa pravdepodobne budete môcť priamo a bez komplikácií nasťahovať do svojho prvotného bytu.
Doplnkovo k verejným dopravným prostriedkom poskytujeme našim zamestnancom medzi Viedňou a Wiener Neudorf-om bezplatný servis kyvadlovej dopravy. Lokalita Kufstein leží veľmi centrálne a je perfektne napojená na verejnú dopravnú sieť (autobus a železnica). Kto príde autom, využije v oboch lokalitách naše bezplatné parkoviská (parkovacie domy).

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať
Kontakt