WALTER ACADEMY

Ďalšie vzdelávanie presne Vaším smerom

Ďalšie vzdelávanie je ako plávanie proti prúdu. Kto s tým prestane, toho časom unesie prúd. Skupina WALTER GROUP Vám v akadémii WALTER ACADEMY síce nedá krídla, ale poskytne Vám plutvy pre rýchlejšie napredovanie. Tešte sa na rozmanitý a individuálne nastaviteľný program vzdelávania za účelom ďalšej podpory Vašich silných stránok, na ďalšie rozvíjanie Vašich individuálnych vlôh a na objavovanie nových talentov.

Akadémia WALTER ACADEMY, ktorá si našla výnimočne vkusný príbytok v bývalom obytnom dome zakladateľskej rodiny, je ale viac ako iba fundovaným programom vzdelávania. Je skôr výrazom a vyjadrením našej podnikovej kultúry. Je založená na čo najlepšom vzdelávaní, individuálnom učení a na sociálnej kompetencii, ktoré tvoria základné kľúče k úspechu.

Navyše je akadémia WALTER ACADEMY takisto aj miestom stretnutia, dialógu a dielňou nových nápadov. Nakoniec Vám ju kladieme na srdce aj ako dodatočnú motiváciu, aby ste nikdy neprestali zdokonaľovať svoje schopnosti a neustále objavovali nové brehy.

Čím je akadémia WALTER ACADEMY ešte:

  • Základom rozvoja nášho personálu, ktorý v nej môže navštevovať vybrané (v závislosti od profesie) školenia, semináre a mimoriadne podujatia.
  • Individuálnym ďalším krokom v nadväznosti na trainee program, v ktorom sa po škole alebo univerzite vyviniete na odborníkov.
  • Perfektným rámcom na spoznanie našej filozofie a jej neskoršie vlastné prežívanie v každodennom biznise.
  • Ideálnou možnosťou ponorenia sa do sveta skupiny WALTER GROUP, ktorý presvedčivým spôsobom vzájomne prepája minulosť a budúcnosť.
„Viesť znamená žiť podľa hodnôt a byť dobrým učiteľom“, povedal raz zakladateľ našej firmy. V tomto zmysle Vás akadémia WALTER ACADEMY pozýva na spoznávanie našich hodnôt a neustále rozširovanie Vašich vedomostí. Aby ste neskôr sami tak jedno, ako aj druhé odovzdávali ako trénerka, resp. tréner budúcim generáciam zamestnancov.
Franz Krauter - Zakladateľ firmy

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať
Kontakt