Časté otázky a odpovede

Odporúčame Vám, aby ste sa uchádzali o to pracovné miesto, ktoré Vás najviac zaujíma. Ak existujú ďalšie pozície, o ktoré by ste mali záujem, potom ich, prosím, uveďte vo svojej žiadosti o zamestnanie do poznámky. Vo všeobecnosti porovnávame Vašu žiadosť o zamestnanie so všetkými otvorenými pozíciami. Pokiaľ by sme pre Vás mali v ponuke vhodnejšiu pozíciu, tak sa s ňou na Vás obrátime.

Nie, pokiaľ ste občanom / občiankou štátu z EHP. Áno, pokiaľ pochádzate z tretieho štátu. V takom prípade potrebujete okrem pracovného povolenia aj povolenie k pobytu. Samozrejme radi Vám pomôžeme pri podaní žiadostí.

Ďalšie informácie týkajúce sa pracovného povolenia nájdete taktiež na stránke rakúskeho úradu práce Österreichisches Arbeitsmarktservice (AMS).

Komunikačným jazykom v našej spoločnosti je nemčina. Aby ste sa počas svojho vzdelávania a v internej komunikácii dokázali dohovoriť so všetkými zamestnancami, je predpokladom vstupná znalosť nemčiny na minimálnej úrovni B1. Ešte lepšie B2 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky).
Žiadne pevné termíny neexistujú. Individuálne pre Vás vypracovaný trainee program začína okamžite po Vašom nástupe do skupiny WALTER GROUP. Je rozčlenený na základné vzdelávaciu časť a na prehĺbené špecializované vzdelanie v závislosti od Vašej budúcej oblasti nasadenia.
Kontakt