Váš nástup s naším programom zameraným na úspech

Skupina WALTER GROUP je známa tým, že svoje nové zamestnankyne a svojich nových zamestnancov optimálne pripravuje na ich budúce úlohy. Faktom je, že Vás už od prvého dňa začleníme do tímu aj každodenného obchodu a budeme sa k vám správať a považovať Vás za plnohodnotných členov skupiny WALTER GROUP. Ako niekoho, kto sa okamžite pustí do práce, bez váhania pridá ruku k dielu a ofenzívne „zaútočí“ na svoje úlohy. Znie to ako skok do studenej vody, ale nie je tomu tak. Lebo Váš priebežný koučing od odborníkov je dôležitým aspektom nášho trainee-programu „Train the Winner“.

Perfektná príprava na mladého odborníka

Po svojom ukončenom vzdelaní na univerzite alebo inej vysokej škole teraz robíte prvé kroky smerom k pravému biznisu. Teraz nastal čas na Training on the Job, na vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a spolurozhodovanie. A tiež na množstvo odborných seminárov a workshopov počas nášho viacmesačného trainee-programu, ktorý z každého nováčika urobí odborníka.

V programe „Train the Winner“ ide o rozhodujúce posledné metre. Preto budete za sprievodu svojho kouča hľadať v skupine WALTER GROUP presne to miesto, ktoré bude najlepšie zodpovedať Vášmu talentu. Aby ste ako mladý odborník mohol čo najskôr prevziať zodpovednosť za svoju pracovnú oblasť a aby ste v závislosti od pozície mohol preberať napríklad nasledujúce úlohy:

  • samostatne cestovať po jednotlivých trhoch
  • získavať nových obchodných partnerov a starať sa o nich
  • aktívne spolupôsobiť na rozvoji našich vyše 170 logistických divízií
  • v oblasti Shared Services ďalej optimalizovať naše existujúce systémy, resp. vyvíjať nové
  • a oveľa viac

Jazyky sú kľúčom k úspechu

Skupina WALTER GROUP pôsobí medzinárodne v celej Európe. Nemčina je síce našim komunikačným jazykom v spoločnosti, ale s našimi obchodnými partnermi komunikujeme v ich rodnom jazyku. Preto sú jazykové znalosti dôležité nielen na začiatku kariéry, ale v rámci našej spoločnosti ich aj špeciálne podporujeme:

  • Počas individuálnych tréningov i v skupinových kurzoch sa môžete naučiť nové jazyky alebo si vylepšiť už získané jazykové znalosti.
  • Prostredníctvom jazykových kurzov v rôznych mestách Európy (napr. v Petrohrade, Krakove, Lisabone alebo Malage) získate po jazykovej stránke len tie najlepšie skúsenosti.

Časté otázky a odpovede

Budeme radi! Pokiaľ práve navštevujete vyššiu odbornú školu alebo ste študentom/študentkou na univerzite alebo vysokej odbornej škole, môžete sa uchádzať o prázdninovú prax alebo niekoľkomesačnú odbornú prax. Potom budete veľmi presne vedieť, ako by mohla vyzerať Vaša práca snov v skupine WALTER GROUP.

Veľmi dobré! Pretože v skupine WALTER GROUP máte ako nováčik na profesijnom trhu všetky šance. Pokiaľ ste absolvovali vzdelávacie zariadenie so zameraním na ekonomiku, hospodárstvo, jazyky alebo techniku, potom nastúpite okamžite a priamo do biznisu. Bez znalostí v odvetví, za to ale v rámci intenzívneho trainee programu, ktorý nazývame „Train the Winner“.

V sprievode vlastného kouča zvýšite svoje odborné, ako aj sociálne kompetencie a plynulo si osvojíte budúce úlohy. Pretože aj skupina WALTER GROUP neustále a trvalo udržateľne rastie, vznikajú nepretržite nové kariérne šance.

Nezabúdajte, prosím, že skupina WALTER GROUP obsadzuje skoro všetky vedúce pozície z vlastných radov.

V prvom rade sa s našimi ponukami pracovných miest obraciame na absolventov odborných škôl, odborných akadémií, vysokých odborných škôl a univerzít so zameraním na hospodárstvo, ekonómiu, jazyky a techniku. Preto nemusíte mať žiadne odborné znalosti a vedomosti. Potrebné know-how pre Váš profesijný úspech Vám sprostredkujeme v našom programe pre praktikantov a nových zamestnancov ako aj začiatočníkov „Train the Winner.“
Žiadne pevné termíny neexistujú. Individuálne pre Vás vypracovaný trainee program začína okamžite po Vašom nástupe do skupiny WALTER GROUP. Je rozčlenený na základné vzdelávaciu časť a na prehĺbené špecializované vzdelanie v závislosti od Vašej budúcej oblasti nasadenia.

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať
Kontakt