Начало & обучение

Вашето начало с програма ни за успех

WALTER GROUP се слави с това, че подготвя новите служители оптимално за бъдещите им задачи. Факт е, че още от първия ден напълно ги интегрираме в екипа и в ежедневната работа и ги разглеждаме и третираме като пълноправни членове на WALTER GROUP. Като някой, който започва веднага, заема се незабавно и настъпателно държи задачите си под контрол. Звучи като скок в студена вода, но не е. Защото Вашето текущо обучение от професионалисти е важен аспект на нашата програма за обучение.

Добре дошли на борда

За да Ви дадем възможност да надникнете във фирмата и да Ви предоставим цялата важна информация, още преди първия работен ден можете да научите повече за WALTER GROUP. Вашето пребиваване на борда започва с подписването на Вашия трудов договор. Още преди Вашия първи работен ден разгледайте Вашия личен профил във WALTER GROUP.

Но всичко започва наистина през първата седмица във фирмата. В началото ще добиете представа за организацията, фирмената култура и ще се запознаете по-отблизо с Вашите нови колеги. След това Вашите знания ще бъдат задълбочени в рамките на тренровъчната програма.

Перфектно подготвяне за млад професионалист (Young Professional)

Нашата няколкомесечна тренировъчна програма е изградена на модули и е разделена на 4 обучителни блока. Тя стартира на две дати в месеца. Редуват се обучителни блокове и работа на различни работни места (Job Rotation). Така Вие се подготвяте перфектно за Вашите предстоящи задачи. Нашата цел е да намерим във WALTER GROUP място, което да отговаря най-добре на Вашите способности.

Предимства и цели на тренировъчната програма

  • Теоретично и практическо обучение за дългосрочна и успешна кариера във WALTER GROUP
  • Придобиване на основни знания в съответната област във фирмата и за различните процеси
  • Разширяване на Вашите лични дарби и способности
  • Изграждане във WALTER GROUP на Ваша мрежа, която излиза извън границите на фирмата
  • Интегриране на съвременни дигитални медии и методи за учене
  • Съвремен център за обучения във WALTER BUSINESS-PARK

По време на Job Rotation Вие сте придружавани от треньори, които Ви въвеждат интензивно в ежедневната работа. Съгласно нашето мото: съвместно говорене, съвместна работа и съвместно вземане на решения сега е време за Training on the Job! Вие активно участвате в организирането и се научавате да прилагате придобитите знания в практиката. След това поемате отговорност за Вашата лична работна сфера, в която можете да се разгърнете оптимално. Честитим Ви завършването на Вашата тренировъчна програма!

Между другото: И ние сме загрижени за повишаването на Вашата квалификация. Очаквайте с радост една разнообразна програма за повишаване на квалификацията „WALTER ACADEMY“ с възможност за индивидуално оформяне.

Чести въпроси и отговори

С удоволствие! Ако в момента посещавате професионално висше училище или следвате в университет или в специализирано висше учебно заведение, можете да кандидатствате за стаж през ваканцията или за няколкомесечен професионален стаж. След това много точно ще знаете как би могла да изглежда мечтаната от Вас работа във WALTER GROUP.

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.

Моля, имайте предвид, че WALTER GROUP попълва почти всички ръководни позиции от собствените редици.

С нашите предложения за работа ние се обръщаме преди всичко към завършващите професионални училища, професионални академии, специализирани висши училища и университети с профил икономика, езици и техника. Затова не трябва да имате специални знания. Ние ще Ви дадем необходимото ноу хау за Вашия професионален успех в нашата програма за обучение за начинаещи „Train the Winner.“
Времето за започване не е фиксирано. Програмата за обучение, която е индивидуално съгласуваната с Вас, ще стартира веднага щом започнете работа във WALTER GROUP. Тя включва солидно основно обучение и задълбочаващо специално обучение според Вашата бъдеща работна област.
Контакт