Начало & обучение

Вашето начало с програма ни за успех

WALTER GROUP се слави с това, че подготвя новите служители оптимално за бъдещите им задачи. Факт е, че още от първия ден напълно ги интегрираме в екипа и в ежедневната работа и ги разглеждаме и третираме като пълноправни членове на WALTER GROUP. Като някой, който започва веднага, заема се незабавно и настъпателно държи задачите си под контрол. Звучи като скок в студена вода, но не е. Защото Вашето текущо обучение от професионалисти е важен аспект на нашата програма за обучение „Train the Winner“.

Перфектно подготвяне за млад професионалист (Young Professional)

След Вашето обучение в университета или висшето учебно заведение сега Вие правите първи стъпки в истинския бизнес. Сега е време за обучение чрез работа (Training on the Job), за съвместно говорене, съвместна работа и съвместно вземане на решения. И за доста на брой специализирани семинари и симпозиуми в рамките на нашата няколкомесечна програма за обучение, която превръща всеки начинаещ в професионалист.

В „Train the Winner“ става дума за решаващите последни метри. За това, получавайки напътствие от лицето, което Ви обучава ще намерите във WALTER GROUP онова място, което най-добре отговаря на Вашите умения. За да може като младши професионалист да носите отговорност за Вашата лична работна област и според длъжността да можете да поемате например следните задачи:

  • самостоятелно да пътувате из пазарите
  • да привличате и обслужвате търговски партньори
  • да сътрудничите активно на развитието на нашите над 170 логистични отдела
  • в областта на общите обслужващи отдели да продължавате да оптимизирате съществуващите и да разработвате нови системи
  • и още много други

Езиците са ключ към успеха

WALTER GROUP развива международна дейност в цяла Европа. Езикът на нашата компания е немският, но с търговските ни партньори комуникираме на езика на техните страни. Поради което езиковите знания са важни не само от самото начало, но и специално се стимулират в нашата фирма:

  • В самостоятелни обучения и групови курсове можете да учите нов език или да подобрите вече наличните езикови знания.
  • С езикови обучения в различни градове в Европа (например Ст. Петербург, Краков, Лисабон или Малага) ще се шлифовате езиково.

Чести въпроси и отговори

С удоволствие! Ако в момента посещавате професионално висше училище или следвате в университет или в специализирано висше учебно заведение, можете да кандидатствате за стаж през ваканцията или за няколкомесечен професионален стаж. След това много точно ще знаете как би могла да изглежда мечтаната от Вас работа във WALTER GROUP.

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.

Моля, имайте предвид, че WALTER GROUP попълва почти всички ръководни позиции от собствените редици.

С нашите предложения за работа ние се обръщаме преди всичко към завършващите професионални училища, професионални академии, специализирани висши училища и университети с профил икономика, езици и техника. Затова не трябва да имате специални знания. Ние ще Ви дадем необходимото ноу хау за Вашия професионален успех в нашата програма за обучение за начинаещи „Train the Winner.“
Времето за започване не е фиксирано. Програмата за обучение, която е индивидуално съгласуваната с Вас, ще стартира веднага щом започнете работа във WALTER GROUP. Тя включва солидно основно обучение и задълбочаващо специално обучение според Вашата бъдеща работна област.

Контакт