Стаж през ваканцията: моля, регистрирайте се!

Признаваме, обикновено през лятото човек отива в отпуск. От друга страна в обозримо бъдеще Вие сте изправени пред решението накъде да продължите професионално и се питате: накъде с моите таланти и способности? Преди да си отговорите на този въпррос, ние Ви каним на стаж през ваканцията във WALTER GROUP. Преди всичко, ако идвате от следните части на образователната система

  • Университети и специализирани висши училища с икономически, лингвистични и (ИТ) технически специалности

Ние имаме много планове за Вас: да работите пълноценно, да придобиете първоначален професионален опит и да стажувате във всички възможни направления. От оперативната логистика в LKW WALTER до отделите за продажби и техническите отдели в CONTAINEX, в ИТ на нашия концерн, в контролинга и в много други интересни общи обслужващи отдели (Shared Services). Ах да, кафето, разбира се, си го наливаме сами. Обещано!

Професионален стаж със собствени треньори

Още от самото начало да участвате на живо в ежедневната дейност, да поемете отговорност според Вашите напредък и способности, да участвате в семинари и да бъдете придружавани през цялото време от кадри с натрупан вече опит: ако това са Вашите очаквания към професиноалния стаж и Вие тъкмо завършвате училище или следване с международна насоченост, тогава бързо кандидатствайте във WALTER GROUP.

След Вашия няколкомесечен професионален стаж Вие ще знаете много точно как би могло да изглежда Вашето бъдеще при нас. И дали ще намерите мечтаната от Вас работа в някой от отделите на фирма ни. Например в логистиката, ИТ, вътрешната служба по продажбите, контролинга, в нашите технически отдели или в другите разнообразни общи обслужващи отдели (Shared Services) на WALTER GROUP.

Чести въпроси и отговори

Препоръчваме Ви да кандидатствате за позицията, която Ви интересува най-много. Ако има други позиции, към които проявявате интерес, при Вашето кандидатстване посочете това като забележка. По принцип ние проверяваме Вашата кандидатура за всички свободни позиции. Съответно ще се свържем с Вас, ако имаме по-подходящо прдложение.

Не, ако сте гражданин на страна от ЕИО. Да, ако сте от трета страна. В този случай наред с разрешението за работа Ви е необходимо и разрешение за пребиваване. Ние, с удоволствие ще Ви помогнем при подаването на заявление.

Допълнителна информация по темата разрешение за работа ще получите от австрийската Служба по заетостта (AMS).

Езикът на нашето предприятие е немски. За да можете да комуникирате в достатъчна степен при Вашето обучение и във вътрешното общуване с всички служители, ние изискваме начално ниво на немски език минимум В 1. Още по-добре B2 (съгласно европейската референтна рамка за чужди езици).
Времето за започване не е фиксирано. Програмата за обучение, която е индивидуално съгласуваната с Вас, ще стартира веднага щом започнете работа във WALTER GROUP. Тя включва солидно основно обучение и задълбочаващо специално обучение според Вашата бъдеща работна област.
Контакт