WALTER GROUP CAREER

Работни места за ученици / абитуриенти

Чести въпроси и отговори

Препоръчваме Ви да кандидатствате за позицията, която Ви интересува най-много. Ако има други позиции, към които проявявате интерес, при Вашето кандидатстване посочете това като забележка. По принцип ние проверяваме Вашата кандидатура за всички свободни позиции. Съответно ще се свържем с Вас, ако имаме по-подходящо прдложение.

Не, ако сте гражданин на страна от ЕИО. Да, ако сте от трета страна. В този случай наред с разрешението за работа Ви е необходимо и разрешение за пребиваване. Ние, с удоволствие ще Ви помогнем при подаването на заявление.

Допълнителна информация по темата разрешение за работа ще получите от австрийската Служба по заетостта (AMS).

Езикът на нашето предприятие е немски. За да можете да комуникирате в достатъчна степен при Вашето обучение и във вътрешното общуване с всички служители, ние изискваме начално ниво на немски език минимум В 1. Още по-добре B2 (съгласно европейската референтна рамка за чужди езици).
Времето за започване не е фиксирано. Програмата за обучение, която е индивидуално съгласуваната с Вас, ще стартира веднага щом започнете работа във WALTER GROUP. Тя включва солидно основно обучение и задълбочаващо специално обучение според Вашата бъдеща работна област.
Контакт