Další vzdělávání ve WALTER ACADEMY

WALTER AKADEMIE

Další vzdělávání přesně Vaším směrem

Dále se vzdělávat je jako plavat proti proudu. Kdo s tím přestane, unese jej proud času nazpět. Skupina WALTER GROUP Vám ve WALTER AKADEMII sice nedá křídla, ale ploutve pro to, aby jste se posunuli vpřed. Těšte se na rozmanitý a individuálně přizpůsobený vzdělávací program k další podpoře Vašich silných stránek, rozvoji Vašeho osobního nadání a objevení úplně nových talentů.

WALTER AKADEMIE je ale více než pouze fundovaný vzdělávací program, který v někdejším rodinném sídle zakladatele našel své vyjímečně vkusné umístění. Mnohem více je vyjádřením naší firemní kultury. Ta je založena na co nejlepším vědomostním rozvoji, individuálním vzdělávání a sociální kompetenci, které jsou základním klíčem k úspěchu.

Kromě toho je WALTER AKADEMIE také místem setkávání, dialogu a tříbení nových nápadů. Závěrem Vám v rámci další motivace klademe na srdce, abyste nikdy nepřestal(a) vylepšovat své schopnosti a hledat nové cíle.

Co kromě toho WALTER AKADEMIE představuje:

  • Základ našeho personálního rozvoje, kde dle Vašeho odborného pracovního zaměření navštěvujete vybraná školení, semináře a speciální akce.
  • Individuální další krok v návaznosti na školicí trainee program, ve kterém se z Vás po ukončení školy nebo univerzity stávají profesionálové.
  • Perfektní rámec k poznání naší filosofie a pro její pozdější zažití v každodenním obchodování.
  • Ideální příležitost k ponoření se do světa WALTER GROUP, který minulost a budoucnost přesvědčivým způsobem navzájem spojuje.
„Vést znamená žít podle hodnot a být dobrým učitelem“, řekl jednou zakladatel naší firmy. V tomto smyslu Vás WALTER AKADEMIE zve k poznávání našich hodnot a k průběžnému rozšiřování Vašich vědomostí. Abyste jednou snad sami jak jedno, tak druhé, jako školitelka nebo školitel předávali budoucím generacím zaměstnanců.
Franz Krauter - Zakladatel firmy

Jazyky jsou klíčem k úspěchu

Společnost WALTER GROUP působí mezinárodně v celé Evropě. Němčina sice je náším firemním jazykem, ale s našimi obchodními partnery mluvíme v jejich mateřském jazyku. Znalosti jazyků jsou proto důležité nejen na počátku, ale jsou také speciálně podporovány uvnitř naší firmy:

  • V samostatných a skupinových kurzech se můžete naučit nový jazyk nebo již získané znalosti jazyka dále prohlubovat.
  • V jazykových kurzech v různých městech Evropy (například St. Petersburg, Krakov, Lisabon nebo Malaga) se Vaše znalosti jazyků vybrousí k dokonalosti.
Kontakt