WALTER GROUP CAREER

Odpovědnost neseme společně

V koncernu WALTER GROUP přebíráte odpovědnost každý den. Za sebe, za životní prostředí i za společnost. Ve skutečnosti u nás vše probíhá ruku v ruce. A do jisté míry automaticky. Odpovědnost za budoucnost je totiž na všech důležitých úrovních pevně zakotveným principem naší firemní kultury již po mnoho let. Pokládáme za přirozené přispívat k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, hospodářskému blahobytu a sociální soudržnosti v souladu s naší přírodou a životním prostředím. Ale podívejme se na to trošku detailněji.

Odpovědnost díky trvale udržitelnému hospodaření

Trvale udržitelné hospodaření pro nás znamená jednání a růst jak z ekologického, tak z ekonomického hlediska. Uvádíme čtyři příklady:

  • Již v padesátých letech využívala společnost LKW WALTER pro své kamiony obousměrnou přepravu - "kolečko". Vedlo to ke snížení počtu "prázdných kilometrů" a k růstu ekonomické efektivity.
  • Od roku 1984 využíváme kombinaci silniční, železniční a lodní dopravy v kombinované dopravě. Řadíme se tak ke špičkovým dodavatelům ekologické přepravy v Evropě.
  • Již od roku 1990 patří v LKW WALTER zdraví, životní prostředí, bezpečnost a kvalita ke stěžejním pilířům našeho systému integrovaného řízení Management SHEQ (Safety/Security - Health - Environment - Quality).
  • Certifikované výrobní závody společnosti CONTAINEX garantují od začátku roku 2000 nejen vysokou produktivitu. Kladou rovněž vellký důraz na energeticky efektivní konstrukci kontejnerů, využití recyklovatelných materiálů, ekologické výrobní postupy a opětovné zhodnocení vyřazených produktů.

Vycházejte tedy z toho, že pracujete v hospodářsky zdravé a ekologicky uvažující společnosti. A nejen to.

Odpovědnost za člověka i společnost.

Od založení společnosti se koncern WALTER GROUP angažuje na společenské úrovni daleko více, než to vyžadují zákonné povinnosti. Konkrétně to mimo jiné znamená:

  • Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili dobře. Podporujeme zdravý životní styl, sportovní i fitness aktivity.
  • Se zákazníky, s dodavateli, úřady a se společností vedeme otevřený dialog.
  • Podporujeme humanitární projekty i sociální iniciativy našich zaměstnanců formou finančních příspěvků, věcných darů i osobního pracovního nasazení.
  • Angažujeme se zejména v podpoře vzdělávacích projektů ve školách a na univerzitách.

Chcete-li jít vlastní cestou nejen po kariérní stránce, ale také v záležitostech trvale udržitelného rozvoje, můžeme Vám doporučit jediné: Go Green. Go WALTER!

Kontakt