WALTER GROUP CAREER

Przejmowanie współodpowiedzialności

W WALTER GROUP przejmujecie codziennie odpowiedzialność. Za siebie samych, za środowisko i za społeczeństwo. Rzeczywiście to wszystko u nas się łączy. I to w pewnym stopniu automatycznie. Przejmowanie odpowiedzialności za przyszłość na wszystkich istotnych płaszczyznach jest bowiem już od wielu lat zasadą zakorzenioną na stałe w naszej kulturze przedsiębiorstwa. Rzeczą naturalną jest dla nas chęć wniesienia długotrwałego wkładu w ekonomiczny dobrobyt i socjalną więź społeczeństwa w zgodzie z naszą naturą i środowiskiem.

Poczucie odpowiedzialności przez zrównoważone gospodarowanie

Zrównoważone gospodarowanie oznacza dla nas działanie i rozwój zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Cztery przykłady:

  • Już od lat pięćdziesiątych pojazdy w LKW WALTER wykonują kursy w kółku. Dzięki temu redukujemy puste kilometry i zwiększamy wydajność ekonomiczną.
  • Od 1984 r. łączymy transporty drogowe, kolejowe i morskie w transporcie intermodalnym. Dzięki temu zaliczamy się do najlepszych spedytorów oferujących ekologiczny transport w Europie.
  • Już od 1990 r. zdrowie i środowisko są obok bezpieczeństwa i jakości, najważniejszymi filarami naszego zintegrowanego SHEQ-Management (Safety/Security - Health - Environment - Quality).
  • Od początku 2000 r. CONTAINEX gwarantuje dzięki certyfikowanym zakładom produkcyjnym nie tylko wysoką jakość produktu. Przykładamy dużą wagę również do energooszczędnej konstrukcji kontenerów, zastosowaniu materiałów podlegających recyklingowi, przyjaznym dla środowiska metodom produkcyjnym i ponownemu wykorzystaniu zdemontowanych produktów.

Możesz zatem założyć, że pracujesz w zdrowym pod względem ekonomicznym i odpowiedzialnym ekologicznie przedsiębiorstwie. Ale nie tylko.

Odpowiedzialność za ludzi i społeczeństwo

Od momentu utworzenia przedsiębiorstwa WALTER GROUP angażuje się na poziomie ogólnospołecznym, wykraczając znacznie poza ustawowe zobowiązania. Konkretnie oznacza to:

  • Pragniemy, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo. Wspieramy zdrowy styl życia oraz aktywności sportowe i fitness.
  • Prowadzimy otwarty dialog z naszymi klientami, dostawcami, urzędnikami i społeczeństwem.
  • Wspomagamy humanitarne projekty i socjalne inicjatywy naszych pracowników w postaci wsparcia finansowego, zapomóg materialnych jak również osobistego zaangażowania.
  • Szczególnie angażujemy się we wspieranie projektów naukowych w szkołach i na uniwersytetach.

Jeżeli zatem chcesz nie tylko rozwijać swoją karierę, ale również podążać drogą zrównoważonego rozwoju, możemy tylko zaproponować: Go Green. Go WALTER!

Kontakt