Техника

Мениджър техника

Незабавно пространство за Вашите професионални предизвикателства

Разработващ инженер, CAD-дизайнер и технически снабдител са три области с различни задачи с голяма обща пресечна точка. Най-важните елементи в нея са: голям афинитет към техниката, абсолютна насоченост към намиране на решения, екипен дух и представителна сила. Освен това като бъдещ технически мениджър трябва да сте гъвкав и убедителен като нашите контейнерни решения, с които сме се наложили като пазарен лидер в Европа.

Разработващ инженер с компетентност, обща за няколко области

Разработващите инженери в CONTAINEX разработват контейнери. Звучи логично, но описва само отчасти спектъра от задачи. Защото като разработващ инженер Вие сте важна пресечна точка между нашия отдел Продажби - Sales Department - и производствените предприятия в различни европейски страни. Към Вашите най-важни задачи спадат:

  • Непрекъснато сътрудничество при усъвършенстването на нашите продукти
  • Изясняване на технико-икономическата обосновка, съгласувано със специализираните отдели в производствените предприятия
  • Техническо подпомагане на отдел Продажби при планирането и проектирането на контейнерните конфигурации
  • Определяне, прилагане и контрол на стандартите за качество в нашите производствени предприятия

CAD-дизайнер на конфигурации с много отговорност

CAD-дизейанерите на конфигурации са „трансформърите“ в CONTAINEX. Защото те са в тесен контакт с нашите служители, обслужващи клиентите и оформят своите идеи за нашите клиенти в 3D-чертежи. Тоест предвид нашата производствена програма те визуализират оптималните пространствени решения като използват най-актуални CAD-програми. Резултатът са изчистени 3D-модели с всички технически спецификации в тях, които служат като основа за оферти и за следващи технически стъпки.

Интересно: Като CAD-дизайнер на конфигурации Вие решавате кои идеи са технически изпълними и кои не! – Тоест много отговорно, но затова пък толкова вълнуващо!

Технически снабдител с голяма дизайнерска свобода

Технически снабдител в CONTAINEX е предизвикателство за хора с предприемаческо мислене в перспектива. За хора, които знаят как да използват голямата свобода на действие и да ценят значителната независимост при вземането на решения. С Вашето задълбочено търговско бразование, техническо разбиране и стабилна сила да преговаряте, Вие отговаряте за следните задачи:

  • Техническо снабдяване за нашите производствени предприятия
  • Тясно сътрудничество с производствени предприятия в Европа
  • Избор, оценка и развитие на нашите доставчици

Чести въпроси и отговори

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.
По принцип за навлизане в нашата оперативна дейност не са необходими професионален опит или познания за бранша. Защото ние сами обучаваме новите служители в рамките на нашата програма за обучение „Train the Winner“, както теоретично, така и практически. Но има някои области, в които много ценим евентуалните опит и предварителни знания. Например в нашия IT, правен отдел или в отдел продажби, където можем да предложим атрактивни шансове за кариера на (младши) професионалисти. Нашият съвет - разгледайте нашите Свободни позиции.
Класическите професии спедиционен търговец или офис администратор не могат да бъдат изучени в нашето предприятие.

В нашите Свободни позици всяка обява има линк, който Ви отвежда към онлайн формуляра за кандидатстване. Моля, попълнете го и го изпратете заедно с Вашите документи за кандидатстване. Веднага след това ще получите имейл. Той потвърждава, че Вашата кандидатура е получена от нас. След максимум 14 дни ще получите от нас известие за резултата от Вашето кандидатстване. Ако той е положителен, процедурата продължава по следния начин:

  1. Първи опознавателен разговор по телефона или по Skype.
  2. Личен разговор с някой от нашите служители от отдел "Човешки ресурси".
  3. При по-специални позиции е възможна втора среща с ръководител на специализиран отдел.

За крайния резултат от Вашето кандидатстване Ви информираме по имейл или по телефона. Ако междувременно желаете информация за състоянието на Вашата кандидатура, нашият Мениджър кандидати е на Ваше разположение.

Контакт