Общи обслужващи отдели

Общи обслужващи отдели

Изберете Вашия специализиран отдел!

Със своите различни предприятия WALTER GROUP е един от големите международни играчи в областите транспорт и мобилни пространствени решения с контейнери. Ясно е, че вътрешната прозрачност на разходите и организационната ефективност са били и продължават да са важни фактори при достигането на тази върхова позиция. С което вече стигнахме до темата Общи обслужващи отдели, а с това и до Вас.

Защото е ясно също, че за извършването на важни за успеха дейности като контролинг, счетоводство, финансов мениджмънт, маркетинг, човешки ресурси, управление на качеството, стопанско право и т. н. ние търсим амбициозни колеги. Разбира се, не какви да е. Оглеждаме се за съмишленици. Хора със специфични характери. Личности като Вас:

  • Вие сте както екипен играч, така и индивидуален изпълнител. Тоест готовността за оказване на помощ и пристъпването с общи усилия са за Вас също толкова важни умения за решаването на заплетени предизвикателства, както и действието на собствена отговорност.
  • Вие мислите аналитично и структурирано, поради което не само разпознавате, но и решавате проблемите навреме. При което под „мислите аналитично“ ние нямаме предвид непременно решаването на математически задачи, а просто Вашата способност да подхождате към определени фактически ситуации със съответната подходяща формула „Ако-Тогава“ и да правите правилните изводи.
  • Вашите действия са изключително насочени към обслужването, от което печелят от една страна нашите оперативни служители, а от друга нашите клиенти. Защото с Вашето ноу хау и Вашата насоченост към обслужването Вие давате важен принос за подобряване, както на външната, така и на вътрешната насоченост към клиента.
Заключение: Като служител в някой от нашите общи обслужващи отдели Вие сте силно звено в стабилния гръбнак на WALTER GROUP. С Вашата експертиза, придобита в училище или в университета, Вашата способност "да гледате извън собствената си чиния" и силния ангажимент да усъвършенствате Вашия специализиран отдел, Вие проправяте пътя, върху който например нашите транспортни мениджъри могат здраво да натискат газта.

Чести въпроси и отговори

Много добри! Защото като начинаещ в професията си във WALTER GROUP имате всички шансове. Ако идвате от учебно заведение с икономическа, езикова или техническа насоченост, при нас веднага и директно влизате в бизнеса. Без да познавате бранша, но затова пък в рамките на интензивна програма за обучение, която ние наричаме „Train the Winner“.

Придружавани от личен наставник, Вие повишавате Вашата професионална и специална компетентност и постоянно навлизате във Вашите бъдещи задачи. Тъй като WALTER GROUP също расте постоянно и устойчиво, текущо се появяват нови шансове за кариера.
По принцип за навлизане в нашата оперативна дейност не са необходими професионален опит или познания за бранша. Защото ние сами обучаваме новите служители в рамките на нашата програма за обучение „Train the Winner“, както теоретично, така и практически. Но има някои области, в които много ценим евентуалните опит и предварителни знания. Например в нашия IT, правен отдел или в отдел продажби, където можем да предложим атрактивни шансове за кариера на (младши) професионалисти. Нашият съвет - разгледайте нашите Свободни позиции.
Класическите професии спедиционен търговец или офис администратор не могат да бъдат изучени в нашето предприятие.

В нашите Свободни позици всяка обява има линк, който Ви отвежда към онлайн формуляра за кандидатстване. Моля, попълнете го и го изпратете заедно с Вашите документи за кандидатстване. Веднага след това ще получите имейл. Той потвърждава, че Вашата кандидатура е получена от нас. След максимум 14 дни ще получите от нас известие за резултата от Вашето кандидатстване. Ако той е положителен, процедурата продължава по следния начин:

  1. Първи опознавателен разговор по телефона или по Skype.
  2. Личен разговор с някой от нашите служители от отдел "Човешки ресурси".
  3. При по-специални позиции е възможна втора среща с ръководител на специализиран отдел.

За крайния резултат от Вашето кандидатстване Ви информираме по имейл или по телефона. Ако междувременно желаете информация за състоянието на Вашата кандидатура, нашият Мениджър кандидати е на Ваше разположение.

Контакт