Shared Services

Rozhodnite sa pre svoju špeciálnu oblasť!

So svojimi rôznymi spoločnosťami je skupina WALTER GROUP jedným z najväčších medzinárodných hráčov v oblastiach prepravy a mobilných priestorových riešení tvorených kontajnermi. Je jasné, že interná transparentnosť nákladov a efektívnosť organizácie boli a sú dôležitými faktormi pri dosiahnutí tohto špičkového postavenia. Čím sme už aj pri téme spoločne zdieľaných podporných služieb, tzv. Shared Services. A tým aj pri Vás.

Taktiež je jasné, že na poskytovanie služieb, akými sú kontroling, účtovníctvo, finančný manažment, marketing, ľudské zdroje, riadenie kvality, hospodárske právo, atď., ktoré podstatnou mierou prispievajú k úspechu firmy, hľadáme ambiciózne kolegyne a ambicióznych kolegov. Samozrejme, že nie akýchkoľvek. Hľadáme totiž rovnako zmýšľajúce osoby. Ľudí s obzvlášť mimoriadnymi povahovými rysmi. Osobnosti, akou ste práve Vy:

  • V jednej osobe ste tímovým hráčom / tímovou hráčkou a zároveň aj sólistom / sólistkou. To znamená, že ochota pomôcť a práca zjednotenými silami sú pre Vás rovnako dôležitými schopnosťami na riešenie komplikovaných výziev, ako aj prevzatie vlastnej zodpovednosti.
  • Myslíte analyticky a štruktúrovane, a preto problémy zavčasu nielenže rozpoznáte, ale aj vyriešite. Pričom pod pojmom „analytické myslenie“ nechápeme bezpodmienečné vyriešenie matematických úloh. Ale jednoducho Vašu schopnosť vždy sa pustiť do určitých situácií s vhodným „vzorcom – keď, tak potom“ a vyvodiť z nich tie správne závery.
  • Ste mimoriadne orientovaný na služby a servis, z čoho na jednej strane profitujú naše operatívne spolupracovníčky a spolupracovníci. A na strane druhej - naši zákazníci. S Vaším know-how a orientáciou na služby a servis prispievate dôležitým spôsobom k zlepšeniu orientácie na externých, ale i interných zákazníkov.
Zhrnutie: Ako zamestnankyňa, resp. zamestnanec v jednej z našich oblastí Shared Services ste silným článkom v robustnej „chrbtici“ skupiny WALTER GROUP. Vďaka Vaším školským, resp. univerzitným znalostiam, vďaka Vašej schopnosti „myslieť kreatívne a netradične“, ako aj veľkej angažovanosti naďalej rozvíjať svoju odbornú oblasť a oblasť činnosti „pripravujete asfalt“, na ktorom budú môcť napríklad naši manažéri prepravy poriadne pridávať plyn.

Časté otázky a odpovede

Veľmi dobré! Pretože v skupine WALTER GROUP máte ako nováčik na profesijnom trhu všetky šance. Pokiaľ ste absolvovali vzdelávacie zariadenie so zameraním na ekonomiku, hospodárstvo, jazyky alebo techniku, potom nastúpite okamžite a priamo do biznisu. Bez znalostí v odvetví, za to ale v rámci intenzívneho trainee programu, ktorý nazývame „Train the Winner“.

V sprievode vlastného kouča zvýšite svoje odborné, ako aj sociálne kompetencie a plynulo si osvojíte budúce úlohy. Pretože aj skupina WALTER GROUP neustále a trvalo udržateľne rastie, vznikajú nepretržite nové kariérne šance.
V zásade nie sú pre vstup do nášho operatívneho obchodu potrebné žiadne profesijné skúsenosti alebo znalosti v odvetví. Pretože nových zamestnancov sami vzdelávame v rámci nášho programu pre praktikantov a nových zamestnancov „Train the Winner“ po teoretickej ako aj praktickej stránke. Prirodzene existujú oblasti, v ktorých si príslušné skúsenosti a predbežné vedomosti veľmi vážime. Napríklad v našom oddelení IT, v právnom oddelení alebo predaji, kde dokážeme profesionálom ponúknuť atraktívne kariérne šance. Náš tip: Pozrite sa jednoducho na naše Voľné miesta.
Klasické učňovské povolania ako špeditér – disponent / špeditérka – disponentka alebo obchodný asistent / asistentka sa v našej spoločnosti nevyučujú.

V rubrike Voľné miesta má každý inzerát odkaz, ktorý Vás presunie na online formulár uchádzača o zamestnanie. Vyplňte ho, prosím, a odošlite ho spolu s Vašimi podklady uchádzača o zamestnanie. Následne obratom dostanete e-mail. Tento e-mail je potvrdením, že Vaša žiadosť o zamestnanie u nás dobre dorazila. Potom to bude trvať maximálne 14 dní, kým od nás dostanete správu o výsledku Vašej žiadosti o zamestnanie. Pokiaľ bude výsledok pozitívny, budeme pokračovať nasledovne:

  1. Prvý zoznamovací rozhovor po telefóne alebo prostredníctvom Skype.
  2. Osobný pohovor u nás s jedným z našich personalistov.
  3. Možný druhý termín s jedným z našich vedúcich pracovníkov odborného oddelenia – v prípade špeciálnych pracovných pozícií.

O konečnom výsledku Vašej žiadosti o zamestnanie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ sa chcete poinformovať o stave Vašej žiadosti o zamestnanie, máte k dispozícii nášho HR manažéra / personalistu.

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať