Manažment prepravy

Manažér / manažérka prepravy

Váš vstup do medzinárodného biznisu

Ako manažér prepravy riadite priebeh prepravy a koordinujete všetky toky informácií, ako aj najrôznejšie interakcie medzi zákazníkom, prepravnými partnermi, železničnými a trajektovými spoločnosťami, terminálmi a ďalšími zúčastnenými v dodávateľskom reťazci. Okrem toho organizujete a kontrolujete každý jeden prepravný príkaz, od objednávky až po vykládku tovaru a staráte sa o jeho hladký priebeh – a to všetko "just in time". Na druhej strane si prácu ako manažér prepravy u LKW WALTER môžete predstaviť aj takto:

 • Stanete sa ihneď súčasťou medzinárodného biznisu a absolvujete legendárne vzdelávanie spoločnosti LKW WALTER.
 • Denne sa budete stretávať s novými a napínavými výzvami, ktoré môžete zažiť iba v medzinárodnom koncerne.
 • Budete bojovať o úspech samostatne ako podnikateľ a mať pritom plnú podporu a istotu veľkej rodiny WALTER.
 • Každý deň budete komunikovať, diskutovať a jednať v jednom alebo viacerých cudzích jazykoch, aby ste dosiahli to najlepšie pre všetkých.
 • Pravidelne budete cestovať za našimi európskymi partnermi a spoznávať zaujímavých ľudí, ako aj ich mentalitu.
 • Budete plánovať, vytvárať a riadiť prepravy a komunikačné toky s využitím najnovších digitálnych technológií a komunikačných médií. 

Je zatiaľ všetko OK? – Pretože pokračujeme ešte ďalej!

V skutočnosti by ste mali vedieť ešte nasledovné: Manažér prepravy je taktiež ideálnym vstupným zamestnaním a napínavou úlohou pre flexibilné komunikačné talenty. Pre charaktery, ktoré dokážu pracovať nielen samostatne, ale aj v tíme a chcú naozaj niečo dosiahnuť.

Pretože vo Vašej pozícii ako medzičlánok medzi našimi zákazníkmi a prepravnými partnermi a taktiež aj ako kontaktná osoba pre významných globálnych hráčov riadite na minútu presne taktované prepravy po ceste, ako aj v kombinovanej doprave. Získavate nových zákazníkov, vykonávate audity a rozvíjate našich poskytovateľov služieb, kontrolujete ekonomickú činnosť vo svojom rozsahu zodpovednosti a vyvíjate stratégie, s ktorými budete mať zajtra úspech v Európe. K tomu sú potrebné všetky osobné zdroje a talenty, ktoré si prinesiete do LKW WALTER.

Trucking manažér / manažérka

Vaša kariérna šanca vo vysokom rozsahu otáčok

Ako Trucking manažér/manažérka patríte medzi tých „vysokootáčkových“ špecialistov v spoločnosti LKW WALTER, ktorí prepínajú všetky semafory pre naše prepravy v kombinovanej doprave na zelenú a starajú sa o optimálne vyťaženie našich kamiónov. Čo v prípade vozového parku s celkovým počtom vyše 8.500 návesov pre Vás znamená, že máte pred sebou veľkú výzvu. Pretože Vy budete tou osobou, ktorá bude plánovať a organizovať prepravy. Konkrétne sa budete starať o odvoz tovaru z miest nakládky, o jeho presne načasované dodanie na železničné stanice a do prístavov, ako aj o ich následnú prepravu.

Navyše ste ako Trucking manažér/manažérka ústrednou kontaktnou osobou. Interne pre našich manažérov/naše manažérky prepravy. Externe pre prepravných partnerov, oddelenia logistiky, prístavy, železničné spoločnosti atď. Už teraz je jasné, že musíte so sebou priniesť veľký organizačný a komunikačný talent. Zároveň aj odolnosť proti stresu a schopnosť samostatne pracovať. Skutočnosťou ale je: Očakávať Vás budú ešte aj ďalšie napínavé úlohy:

 • Budete vypracovávať koncepty na optimalizáciu počiatočnej a koncovej prepravy v kombinovanej doprave.
 • Budete cestovať k našim obchodným partnerom (do prístavov a ku železničným spoločnostiam) a k dodávateľom po celej Európe.
 • Vykonávanie auditov parkovísk a hodnotenie terminálov bude tiež patriť k Vašej práci.
 • Náš manažment prepravných partnerov bude počítať s Vašou podporou pri organizácii parkovísk pre naše vozidlá.
 • Budete koordinovať a plánovať ucelené vlakové súpravy! Vo vlastnej zodpovednosti a v spolupráci s oddelením logistiky príslušného zákazníka.
 • Do Vášho okruhu zodpovedností a kompetencií patrí aj nábor nových vodičov s ťahačmi, ich audit a zároveň aj rokovania s nimi o cenách a tarifách.
 • Navyše budete v rámci podujatí informovať a školiť našich prepravných partnerov a ich vodičov kamiónov.
Myslíte si, že to znie ako práca s vysokými otáčkami? Potom myslíte správne. Zároveň Vám však vieme zaručiť, že Vás v rámci rozsiahleho trainee programu krok za krokom zaučíme do Vašich úloh. Na základe Vášho obchodného vzdelania a záujmu o cudzie jazyky budeme každý deň spoločne zaraďovať vyšší rýchlostný stupeň a umožníme Vám tým voľnú dráhu pre Vašu kariéru v spoločnosti LKW WALTER.

Časté otázky a odpovede

Veľmi dobré! Pretože v skupine WALTER GROUP máte ako nováčik na profesijnom trhu všetky šance. Pokiaľ ste absolvovali vzdelávacie zariadenie so zameraním na ekonomiku, hospodárstvo, jazyky alebo techniku, potom nastúpite okamžite a priamo do biznisu. Bez znalostí v odvetví, za to ale v rámci intenzívneho trainee programu, ktorý nazývame „Train the Winner“.

V sprievode vlastného kouča zvýšite svoje odborné, ako aj sociálne kompetencie a plynulo si osvojíte budúce úlohy. Pretože aj skupina WALTER GROUP neustále a trvalo udržateľne rastie, vznikajú nepretržite nové kariérne šance.
V zásade nie sú pre vstup do nášho operatívneho obchodu potrebné žiadne profesijné skúsenosti alebo znalosti v odvetví. Pretože nových zamestnancov sami vzdelávame v rámci nášho programu pre praktikantov a nových zamestnancov „Train the Winner“ po teoretickej ako aj praktickej stránke. Prirodzene existujú oblasti, v ktorých si príslušné skúsenosti a predbežné vedomosti veľmi vážime. Napríklad v našom oddelení IT, v právnom oddelení alebo predaji, kde dokážeme profesionálom ponúknuť atraktívne kariérne šance. Náš tip: Pozrite sa jednoducho na naše Voľné miesta.
Klasické učňovské povolania ako špeditér – disponent / špeditérka – disponentka alebo obchodný asistent / asistentka sa v našej spoločnosti nevyučujú.

V rubrike Voľné miesta má každý inzerát odkaz, ktorý Vás presunie na online formulár uchádzača o zamestnanie. Vyplňte ho, prosím, a odošlite ho spolu s Vašimi podklady uchádzača o zamestnanie. Následne obratom dostanete e-mail. Tento e-mail je potvrdením, že Vaša žiadosť o zamestnanie u nás dobre dorazila. Potom to bude trvať maximálne 14 dní, kým od nás dostanete správu o výsledku Vašej žiadosti o zamestnanie. Pokiaľ bude výsledok pozitívny, budeme pokračovať nasledovne:

 1. Prvý zoznamovací rozhovor po telefóne alebo prostredníctvom Skype.
 2. Osobný pohovor u nás s jedným z našich personalistov.
 3. Možný druhý termín s jedným z našich vedúcich pracovníkov odborného oddelenia – v prípade špeciálnych pracovných pozícií.

O konečnom výsledku Vašej žiadosti o zamestnanie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ sa chcete poinformovať o stave Vašej žiadosti o zamestnanie, máte k dispozícii nášho HR manažéra / personalistu.

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať