Traineeprogramm: Internationales Transport Management Slowakisch

Aký druh pracovného pomeru uprednostňujete?

Požadované časové obdobie

Teraz to bude osobné

Chyba!

Vybraný typ súboru nie je prípustný

Chyba!

Prekročili ste maximálne prípustný počet súborov, ktorý je možné nahrať

Chyba!

Nasledujúci súbor prekračuje maximálne prípustnú veľkosť súboru:

Chyba!

Vyskytla sa neočakávaná chyba.

Pripojiť súbory

Vyberte súbor na načítanie alebo ho potiahnite a pustite sem

Prípustné formáty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG Veľkosť jedného súboru: 10MB Max. počet: 1 Dokumenty

Váš uprednostňovaný región

Údaje týkajúce sa Vášho vzdelania

Vzdelanie Č.

Informácia!
Ak v našom zozname neviete nájsť svoj typ školy, potom ho jednoducho zapíšte do políčka „Škola/Univerzita“. Nezabudnite, prosím, uviesť k škole aj príslušné poštové smerovacie číslo a lokalitu.

Vaše jazykové znalosti

Čo znamená C2, C1, B2 atď...?

Hovoríte ešte ďalšími jazykmi?

Tu môžete načítať svoje dokumenty

Chyba!

Vybraný typ súboru nie je prípustný

Chyba!

Prekročili ste maximálne prípustný počet súborov, ktorý je možné nahrať

Chyba!

Nasledujúci súbor prekračuje maximálne prípustnú veľkosť súboru:

Chyba!

Vyskytla sa neočakávaná chyba.

Pripojiť súbory

Vyberte súbor na načítanie alebo ho potiahnite a pustite sem

Prípustné formáty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG Veľkosť jedného súboru: 10MB Max. počet: 10 Dokumenty

0/470 (Počet znakov)
0/470 (Počet znakov)
Chyba!

Skontrolujte ešte raz svoje údaje

Záverečné údaje


Kontakt